Nábělkova 1, 841 01 Bratislava - Karlova Ves

Aktuálne voľné termíny:

utorok: 18:00 - 19:00
utorok: 21:00 - 22:00
streda: 18:00 - 19:00